0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Petr Macela
۰
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۰:۰۰
Josef Belovsky
۳
۲
Jiri Zuzanek
Finished
۱۴:۳۰
Vladimir Kubat
۳
۱
Kamil Gavelcik
Finished
۱۲:۳۰
Tomasch David
۳
۰
Vladimir Kubat
Finished
۱۲:۰۰
Josef Kutifel
۳
۱
Martin Guk
Finished
۱۹:۰۰
Vladimir Kubat
۳
۰
Milan Smesny
Finished
۱۰:۳۰
Milan Smesny
۲
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۱۱:۳۰
Milan Smesny
۳
۲
Tomasch David
Finished
۱۳:۰۰
Tomasch David
۰
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۴:۰۰
Tomas Dousa
۱
۳
Milan Longin
Finished
۱۵:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۰
Pavel Sprynar
Finished
۱۸:۳۰
Martin Bittner
۱
۳
Martin Guk
Finished
۰۰:۰۰
Martin Guk
۳
۱
Radek Rose
Finished
۰۰:۳۰
Jaromir Cernik
۱
۳
Stanislav Pinc
Finished
۰۲:۳۰
Rostislav Bartl
۱
۳
Kamil Novak
Finished
۰۸:۰۰
Ludek Madle
۳
۱
Otto Jarkovsky
Finished
۱۱:۰۰
Otto Jarkovsky
۰
۳
Miloslav Lubas
Finished
۱۲:۰۰
Otto Jarkovsky
۲
۳
Milan Lopusan
Finished
۱۳:۳۰
Milan Smesny
۲
۳
Kamil Gavelcik
Finished
۱۳:۳۰
Oldrich Lzicar
۳
۱
Milan Travnik
Finished
۱۵:۰۰
Martin Sochor
۳
۱
Tomas Varnushka
Finished
۱۸:۰۰
Tomas Postelt
۲
۳
Josef Kutifel
Finished
۱۹:۳۰
Vaclav Hruska Jr
۲
۳
Josef Medek
Finished
۰۰:۳۰
Matej Mazurek
۳
۲
Kamil Kleprlik
Finished
۰۱:۰۰
Petr Bradach
۳
۱
Martin Bittner
Finished
۰۱:۰۰
Petr Bradach
۱
۳
Martin Guk
Finished
۰۲:۰۰
Pavel Mozol
۰
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۵:۳۰
Miroslav Svedik
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۷:۰۰
Jan Steffan
۳
۲
Jaromir Cernik
Finished
۰۷:۰۰
Vaclav Pulkrabek
۳
۲
Stanislav Pinc
Finished
۰۷:۳۰
Miloslav Lubas
۱
۳
Milan Lopusan
Finished
۱۰:۳۰
Kamil Gavelcik
۱
۳
Tomasch David
Finished
۱۱:۰۰
Milan Lopusan
۰
۳
Otto Jarkovsky
Finished
۱۳:۰۰
Ludek Madle
۳
۰
Miloslav Lubas
Finished
۱۴:۰۰
Mihail Trinta
۲
۳
Tomas Dousa
Finished
۱۵:۳۰
Jiri Zuzanek
۱
۳
Martin Sochor
Finished
۱۵:۳۰
Milan Longin
۱
۳
Milan Smrcek
Finished
۱۶:۰۰
Turek Tomas
۳
۲
Tomas Postelt
Finished
۱۸:۳۰
Martin Guk
۱
۱
Turek Tomas
inprogress
۲۰:۰۰
Josef Medek
۱
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۱:۰۰
Josef Medek
۲
۳
Petr Macela
Finished
۰۱:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۲
۳
Jan Zajicek
Finished
۰۲:۰۰
Rostislav Bartl
۳
۲
Kamil Novak
Finished
۰۳:۰۰
Pavel Fojt
۲
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۳:۳۰
Miroslav Svedik
۲
۳
Kamil Novak
Finished
۰۴:۳۰
Stanislav Pinc
۲
۳
Vaclav Pulkrabek
Finished
۰۵:۰۰
Pavel Mozol
۲
۳
Stanislav Pinc
Finished
۰۶:۳۰
Kamil Novak
۳
۱
Pavel Fojt
Finished
۰۶:۳۰
Jan Steffan
۲
۳
Jaromir Cernik
Finished
۰۸:۰۰
Milan Lopusan
۰
۳
Ludek Madle
Finished
۱۱:۳۰
Miloslav Lubas
۱
۳
Ludek Madle
Finished
۱۲:۳۰
Martin Sochor
۳
۰
Tomas Varnushka
Finished
۱۵:۰۰
Milan Smrcek
۲
۳
Tomas Dousa
Finished
۱۶:۳۰
Josef Belovsky
۱
۳
Martin Sochor
Finished
۱۶:۳۰
Josef Belovsky
۳
۲
Jiri Zuzanek
Finished
۱۷:۳۰
Stefan Samko
۲
۳
Richard Bonsch
Finished
۱۹:۰۰
Pavel Sprynar
۳
۲
Stefan Samko
Finished
۱۹:۳۰
Petr Babak
۱
۲
Jan Smolik
inprogress
۲۰:۰۰
Richard Bonsch
۲
۱
Jaroslav Strnad 1961
inprogress
۲۰:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
-
-
Stefan Samko
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Petr Kmoch Jr.
۱
۳
Vladislav Tryb
Finished
۰۰:۰۰
Kamil Kleprlik
۰
۳
David Stusek
Finished
۰۰:۰۰
David Stusek
۱
۳
Michal Moravec
Finished
۰۰:۳۰
Vladislav Tryb
۱
۳
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Tecl
۰
۳
Petr Kmoch Jr.
Finished
۰۱:۰۰
Vladislav Tryb
۱
۳
Tomas Tecl
Finished
۰۱:۲۹
Martin Bittner
۱
۳
Radek Rose
Finished
۰۱:۳۰
David Stusek
۱
۳
Kamil Kleprlik
Finished
۰۱:۳۴
Ladislav Svanda
۳
۰
Petr Kmoch Jr.
Finished
۰۱:۴۷
Michal Moravec
۳
۲
Matej Mazurek
Finished
۰۱:۵۵
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Pavel Fojt
Finished
۰۲:۳۰
Vaclav Pulkrabek
۳
۰
Pavel Mozol
Finished
۰۳:۰۰
Stanislav Pinc
۰
۳
Jan Steffan
Finished
۰۳:۳۰
Jaroslav Prokupek
۲
۳
Rostislav Bartl
Finished
۰۴:۰۰
Jaromir Cernik
۳
۰
Vaclav Pulkrabek
Finished
۰۴:۰۰
Jan Steffan
۳
۰
Pavel Mozol
Finished
۰۴:۳۰
Pavel Fojt
۰
۳
Rostislav Bartl
Finished
۰۵:۰۰
Kamil Novak
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۰۵:۳۰
Rostislav Bartl
۳
۰
Miroslav Svedik
Finished
۰۶:۰۰
Vaclav Pulkrabek
۲
۳
Jan Steffan
Finished
۰۶:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Miroslav Svedik
Finished
۰۷:۳۰
Sebastian Kasnik
۲
۳
Tomas Lysek
Finished
۱۰:۳۰
Josef Koutnik
۳
۰
Martin Jirasek
Finished
۱۰:۳۰
Ondrej Pros
۳
۱
Vaclav Pech
Finished
۱۱:۰۰
Jaroslav Schwan
۳
۲
Martin Pavliska
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Lysek
۱
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۱:۳۰
Martin Jirasek
۳
۲
Ondrej Pros
Finished
۱۱:۳۰
Vaclav Pech
۲
۳
Josef Koutnik
Finished
۱۲:۰۰
Martin Pavliska
۳
۱
Sebastian Kasnik
Finished
۱۲:۰۰
Josef Koutnik
۲
۳
Ondrej Pros
Finished
۱۲:۳۰
Sebastian Kasnik
۳
۱
Jaroslav Schwan
Finished
۱۲:۳۰
Tomas Lysek
۳
۱
Martin Pavliska
Finished
۱۳:۰۰
Martin Jirasek
۳
۲
Vaclav Pech
Finished
۱۳:۰۰
Sebastian Kasnik
۳
۰
Martin Pavliska
Finished
۱۳:۲۹
Martin Jirasek
۰
۳
Vaclav Pech
Finished
۱۳:۳۴
Tomas Lysek
۰
۳
Jaroslav Schwan
Finished
۱۴:۰۰
Josef Koutnik
۳
۱
Ondrej Pros
Finished
۱۴:۰۰
Miloslav Kotil
۲
۳
Ondrej Svoboda
Finished
۱۴:۳۰
Dominik Muller
۳
۱
Zdenek Balusek
Finished
۱۴:۳۰
Milan Smrcek
۱
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۴:۳۰
Lubomir Navrat
۱
۳
Svatoslav Stempen
Finished
۱۵:۰۰
Ondrej Svoboda
۳
۲
Oldrich Lzicar
Finished
۱۵:۳۰
Zdenek Balusek
۳
۱
Lubomir Navrat
Finished
۱۵:۳۰
Tomas Varnushka
۳
۰
Josef Belovsky
Finished
۱۶:۰۰
Svatoslav Stempen
۳
۱
Dominik Muller
Finished
۱۶:۰۰
Milan Travnik
۰
۳
Miloslav Kotil
Finished
۱۶:۰۰
Miloslav Kotil
۳
۱
Oldrich Lzicar
Finished
۱۶:۳۰
Dominik Muller
۳
۰
Lubomir Navrat
Finished
۱۶:۳۰
Jiri Zuzanek
۰
۳
Tomas Varnushka
Finished
۱۷:۰۰
Mihail Trinta
۰
۳
Milan Longin
Finished
۱۷:۰۰
Ondrej Svoboda
۰
۳
Milan Travnik
Finished
۱۷:۰۰
Zdenek Balusek
۳
۱
Svatoslav Stempen
Finished
۱۷:۰۰
Oldrich Lzicar
۳
۱
Milan Travnik
Finished
۱۷:۳۱
Svatoslav Stempen
۲
۳
Lubomir Navrat
Finished
۱۷:۳۱
Milan Longin
۱
۳
Tomas Dousa
Finished
۱۸:۰۰
Miloslav Kotil
۳
۰
Ondrej Svoboda
Finished
۱۸:۰۰
Dominik Muller
۱
۳
Zdenek Balusek
Finished
۱۸:۰۰
Jan Smolik
۰
۳
Frantisek Blaha 1980
Finished
۱۸:۳۰
Daniel Branny
۳
۰
Kamil Przeczek
Finished
۱۸:۳۰
Radek Krcal
۱
۳
Petr Babak
Finished
۱۹:۰۰
Richard Macura
۲
۳
Milan Musil
Finished
۱۹:۰۰
Kamil Przeczek
۱
۳
Richard Macura
Finished
۱۹:۳۰
Frantisek Blaha 1980
۳
۲
Radek Krcal
Finished
۱۹:۳۰
Milan Musil
۰
۳
Daniel Branny
Finished
۲۰:۰۰
Turek Tomas
-
-
Josef Kutifel
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Tomas Postelt
-
-
Martin Guk
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
Pavel Sprynar
-
-
Richard Bonsch
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
  Europe TT Elite Series
Adam Dosz
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۱:۱۰
Adrian Spychala
۳
۱
Krzysztof Marcinowski
Finished
۱۱:۲۰
Krzysztof Marcinowski
۳
۱
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۹:۲۰
Krzysztof Niemiec
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۸:۰۰
Krzysztof Niemiec
۳
۲
Krzysztof Marcinowski
Finished
۰۹:۲۰
Krzysztof Niemiec
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۱:۴۰
Artur Daniel
۰
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۲:۱۰
Seroka Szymon
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۱۷:۴۰
Michal Murawski
۲
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۰:۰۰
Jakub Perek
۰
۳
Slawomir Dosz
Finished
۱۲:۵۰
Seroka Szymon
۲
۳
Krzysztof Marcinowski
Finished
۱۶:۲۰
Artur Daniel
۳
۰
Jakub Perek
Finished
۱۷:۱۰
Adrian Eliasz
۱
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۰:۲۰
Marcin Jadczyk
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۶:۳۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۵۰
Artur Daniel
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۹:۵۰
Slawomir Dosz
۲
۳
Adam Dosz
Finished
۱۰:۳۰
Artur Daniel
۳
۱
Jakub Perek
Finished
۱۰:۵۰
Michal Murawski
۰
۳
Michal Galas
Finished
۱۱:۰۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Michal Galas
Finished
۱۲:۰۰
Adrian Spychala
۳
۲
Michal Murawski
Finished
۱۲:۲۰
Igor Misztal
۳
۱
Felkel Grzegorz
Finished
۱۳:۳۰
Seroka Szymon
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۵:۲۰
Igor Misztal
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۶:۱۰
Krzysztof Marcinowski
۲
۳
Michal Murawski
Finished
۱۷:۲۰
Michal Galas
۲
۳
Karol Wisniewski
Finished
۱۷:۳۰
Igor Misztal
۳
۲
Jakub Perek
Finished
۱۷:۵۰
Krzysztof Kapik
۲
۳
Michal Murawski
Finished
۱۹:۴۰
Igor Misztal
۱
۳
Artur Daniel
Finished
۱۹:۵۰
Mateusz Misiak
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۰۰
Szymon Twardowski
۳
۲
Damian Swierczek
Finished
۰۰:۱۰
Krzysztof Kotyl
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۴۰
Szymon Twardowski
۰
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۲:۳۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۴۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Marcin Jadczyk
Finished
۰۴:۳۰
Karol Wisniewski
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۵۰
Felkel Grzegorz
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۷:۳۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۸:۵۰
Adrian Spychala
۱
۳
Michal Galas
Finished
۰۹:۴۰
Krzysztof Niemiec
۳
۲
Adrian Spychala
Finished
۱۰:۲۰
Filip Mlynarski
۳
۰
Krzysztof Marcinowski
Finished
۱۰:۴۰
Krzysztof Niemiec
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۴۰
Michal Galas
۱
۳
Krzysztof Marcinowski
Finished
۱۳:۰۰
Michal Murawski
۲
۳
Krzysztof Marcinowski
Finished
۱۴:۰۰
Adrian Wiecek
۳
۰
Jakub Perek
Finished
۱۵:۵۰
Seroka Szymon
۳
۱
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۸:۴۰
Maciej Podsiadlo
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۱۹:۰۰
Adrian Wiecek
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۹:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۰:۳۰
Wojciech Gluszek
۳
۱
Linek Adam
Finished
۰۱:۰۰
Makajew Maciej
۱
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۱:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۵۰
Damian Swierczek
۰
۳
Szymon Radlo
Finished
۰۲:۱۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Linek Adam
Finished
۰۳:۴۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۵۰
Mateusz Misiak
۳
۰
Wojciech Gluszek
Finished
۰۴:۰۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۴۰
Marcin Jadczyk
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۱۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۵:۳۰
Damian Wojdyla
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۱۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۲۰
Slawomir Dosz
۳
۲
Igor Misztal
Finished
۱۱:۳۰
Jakub Perek
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۱:۵۰
Krzysztof Niemiec
۲
۳
Michal Galas
Finished
۱۴:۲۰
Krzysztof Marcinowski
۰
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۵:۴۰
Adrian Wiecek
۲
۳
Igor Misztal
Finished
۱۶:۵۰
Krzysztof Kapik
۲
۳
Maciej Podsiadlo
Finished
۱۷:۰۰
Krzysztof Marcinowski
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۸:۲۰
Igor Misztal
۰
۳
Michal Galas
Finished
۱۸:۵۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Damian Swierczek
Finished
۰۰:۵۰
Szymon Twardowski
۳
۲
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۱:۱۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۱:۲۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Linek Adam
Finished
۰۱:۴۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۰۰
Wojciech Gluszek
۲
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۲:۲۰
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۳:۲۰
Karol Wisniewski
۰
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۴:۱۰
Adrian Eliasz
۱
۳
Linek Adam
Finished
۰۴:۲۰
Damian Wojdyla
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۵۰
Damian Wojdyla
۲
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۱۰
Karol Wisniewski
۱
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۵۰
Adam Dosz
۳
۰
Igor Misztal
Finished
۱۲:۳۰
Artur Daniel
۱
۳
Adam Dosz
Finished
۱۳:۱۰
Adrian Spychala
۳
۱
Filip Mlynarski
Finished
۱۳:۲۰
Jakub Perek
۰
۳
Adam Dosz
Finished
۱۳:۵۰
Slawomir Dosz
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۴:۳۰
Artur Daniel
۳
۰
Igor Misztal
Finished
۱۴:۵۰
Krzysztof Kapik
۱
۳
Krzysztof Niemiec
Finished
۱۶:۰۰
Michal Galas
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۱۶:۳۰
Krzysztof Niemiec
۰
۳
Michal Murawski
Finished
۱۶:۴۰
Adrian Wiecek
۳
۲
Michal Galas
Finished
۱۸:۱۰
Artur Daniel
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۱۸:۳۰
Karol Wisniewski
۳
۲
Jakub Perek
Finished
۱۹:۳۰
Seroka Szymon
۰
۱
Maciej Podsiadlo
inprogress
۲۰:۰۰
Michal Galas
-
-
Jakub Perek
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Adrian Wiecek
-
-
Karol Wisniewski
بازی شروع نشده است
۲۱:۱۰
  Germany Challenger Series
Dauud Cheaib
۳
۰
Laszlo Magyar
Finished
۱۳:۴۰
Dauud Cheaib
۳
۲
Liang Qiu
Finished
۱۶:۳۵
Laszlo Magyar
۲
۳
Liang Qiu
Finished
۱۱:۴۰
Amirreza Abbasi
۱
۳
Dauud Cheaib
Finished
۱۸:۰۰
Marius Henninger
۱
۳
Rafael Turrini
Finished
۱۵:۰۰
Dauud Cheaib
۳
۱
Siddharta Almeida
Finished
۰۰:۲۰
Jeromy Loffler
۰
۳
Rafael Turrini
Finished
۱۱:۰۰
Amirreza Abbasi
۳
۱
Liang Qiu
Finished
۱۳:۰۰
Jeromy Loffler
۰
۳
Amirreza Abbasi
Finished
۱۴:۲۰
Amirreza Abbasi
۳
۱
Rafael Turrini
Finished
۱۵:۵۵
Rafael Turrini
۳
۰
Liang Qiu
Finished
۱۷:۲۰
  Russia Liga Pro
Igor Sergeevich
۳
۲
Vladimir Zhigalov
Finished
۰۸:۰۰
Dmitry Bogdanov
۳
۱
Anton Sokolov
Finished
۱۷:۱۵
Artem Tsitselsky
۳
۱
Vladimir Marshalov
Finished
۱۴:۳۰
Evgeny Voronkov
۳
۲
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۰:۱۵
Timofey Razinkov
۳
۱
Vladimir Marshalov
Finished
۱۳:۳۰
Ivan Lednev
۱
۳
Aleksandr Libatskii
Finished
۱۶:۱۵
Ivan Lednev
۳
۲
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۸:۰۵
Maksim Dukhin
۰
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۹:۰۰
Roman Saldakeev
۳
۲
Aleksei Bobriakov
Finished
۱۰:۴۵
Albert Bogomolov
۰
۳
Gleb Golovanov
Finished
۱۴:۱۵
Aleksandr Gusev
۱
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۱۶:۱۵
Dmitry Bogdanov
۳
۱
Vladimir Eremin
Finished
۱۸:۴۵
Vladimir Eremin
۰
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۰:۱۵
Savinsky Aleksandr
۳
۰
Aleksei Bobriakov
Finished
۰۸:۴۵
Gleb Golovanov
۲
۳
Alexandr Vorozheykin
Finished
۱۲:۴۵
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۰
۳
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۳:۱۵
Vladimir Zhigalov
۱
۳
Gleb Golovanov
Finished
۱۳:۱۵
Alexandr Vorozheykin
۲
۳
Albert Bogomolov
Finished
۱۳:۴۵
Pavel Semenov
۳
۱
Mikhail Mukhamedzhanov
Finished
۱۴:۱۵
Vladimir Zhigalov
۳
۰
Alexandr Vorozheykin
Finished
۱۴:۴۵
Oleg Moshnikov
۱
۳
Alexander Kolmin
Finished
۱۶:۰۰
Oleg Moshnikov
۱
۳
Andrey Yakovlev
Finished
۱۸:۰۰
Igor Minchenkov
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۱۸:۰۰
Vladimir Kasatkin
۰
۱
Dmitriy Kugurushev
inprogress
۱۹:۵۰
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۰:۴۵
Dmitry Bakalin
۳
۱
Aleksey Zirin
Finished
۰۱:۱۵
Vladimir Eremin
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Ignatiev
۱
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Bakalin
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۲:۴۵
Aleksey Kazakov
۰
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۳:۱۵
Andrei Molodykh
۳
۰
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۸:۳۰
Ilya Novikov
۳
۲
Armen Pomazkov
Finished
۰۹:۱۵
Roman Saldakeev
۰
۳
Savinsky Aleksandr
Finished
۰۹:۱۵
Albert Bogomolov
۱
۳
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۳۰
Aleksei Bobriakov
۳
۱
Evgeny Voronkov
Finished
۰۹:۴۵
Vladimir Zhigalov
۳
۲
Albert Bogomolov
Finished
۱۰:۳۰
Dmitry Petrochenko
۰
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۱۱:۰۰
Albert Bogomolov
۰
۳
Vladimir Zhigalov
Finished
۱۲:۱۵
Pavel Semenov
۳
۱
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
Finished
۱۲:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۰
Maksim Dukhin
Finished
۱۶:۳۰
Alexander Kolmin
۲
۳
Andrey Yakovlev
Finished
۱۷:۰۰
Roman Antonov
۰
۳
Igor Minchenkov
Finished
۱۷:۰۰
Aleksandr Gusev
۳
۰
Anton Sokolov
Finished
۱۸:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Roman Antonov
Finished
۱۸:۳۰
Oleg Kutuzov
۳
۲
Ivanov Alexander
Finished
۰۰:۰۰
Andrey Artemov
۳
۲
Stepan Kutepov
Finished
۰۰:۱۵
Grigorii Zhukov
۱
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۰:۲۰
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Aleksey Kazakov
Finished
۰۰:۴۵
Ivanov Alexander
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۰۱:۰۰
Stepan Kutepov
۲
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Grigorii Zhukov
Finished
۰۱:۳۰
Andrey Artemov
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Popov
۳
۰
Oleg Zyuganov
Finished
۰۲:۰۰
Aleksey Zirin
۳
۰
Aleksey Kazakov
Finished
۰۲:۱۵
Ivanov Alexander
۳
۱
Grigorii Zhukov
Finished
۰۲:۳۰
Stepan Kutepov
۰
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Zyuganov
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۳:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۳
۱
Andrey Artemov
Finished
۰۳:۱۵
Grigorii Zhukov
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۳:۳۰
Vasiliy Rudenko
۲
۳
Aleksey Zirin
Finished
۰۳:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Zyuganov
۰
۳
Ivanov Alexander
Finished
۰۴:۰۰
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Stepan Kutepov
Finished
۰۴:۱۵
Aleksey Kazakov
۰
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۴:۱۵
Oleg Popov
۱
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۴:۳۰
Aleksey Zirin
۰
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۴:۴۵
Dmitry Ignatiev
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۴:۴۵
Evgeny Voronkov
۱
۳
Roman Saldakeev
Finished
۰۸:۱۵
Aleksey Lobanov
۳
۲
Ilya Novikov
Finished
۰۸:۱۵
Mikhail Smirnov
۱
۳
Albert Bogomolov
Finished
۰۸:۳۰
Vladimir Zhigalov
۳
۱
Mikhail Smirnov
Finished
۰۹:۰۰
Alexander Klavdenkov
۰
۳
Yuri Gavrilov
Finished
۰۹:۰۰
Dmitry Petrochenko
۳
۱
Alexander Klavdenkov
Finished
۰۹:۳۰
Yuri Gavrilov
۱
۳
Andrei Molodykh
Finished
۱۰:۰۰
Igor Sergeevich
۰
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۱۰:۰۰
Aleksey Lobanov
۳
۱
Armen Pomazkov
Finished
۱۰:۱۵
Andrei Molodykh
۳
۲
Alexander Klavdenkov
Finished
۱۰:۳۰
Ivan Bukhtiyarov
۲
۳
Sergey Telegin
Finished
۱۲:۰۰
Mikhail Mukhamedzhanov
۳
۱
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۲:۴۵
Vladimir Marshalov
۳
۱
Makarkin Vladimir
Finished
۱۳:۰۰
Sergey Telegin
۰
۳
Evgeny Kharchenko
Finished
۱۳:۰۰
Aleksandr Chuliukov
۳
۰
Ivan Bukhtiyarov
Finished
۱۳:۳۰
Vladimir Ippolitov
۰
۳
Pavel Semenov
Finished
۱۳:۴۵
Ivan Bukhtiyarov
۰
۳
Evgeny Kharchenko
Finished
۱۴:۰۰
Sergey Telegin
۰
۳
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۴:۳۰
Evgenii Baryshnikov Alekseevich
۲
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۱۴:۴۵
Timofey Razinkov
۲
۳
Makarkin Vladimir
Finished
۱۵:۰۰
Andrey Yakovlev
۲
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۶:۳۰
Vyacheslav Tsvetkov
۳
۱
Artem Denisov
Finished
۱۶:۳۵
Anton Sokolov
۱
۳
Vladimir Eremin
Finished
۱۶:۴۵
Aleksandr Libatskii
۱
۳
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۷:۰۵
Andrei Khanevskii
۱
۳
Oleg Moshnikov
Finished
۱۷:۳۰
Maksim Dukhin
۱
۳
Roman Antonov
Finished
۱۷:۳۰
Artem Denisov
۳
۱
Ivan Lednev
Finished
۱۷:۳۵
Vladimir Eremin
۳
۰
Aleksandr Gusev
Finished
۱۷:۴۵
Alexander Kolmin
۱
۳
Andrei Khanevskii
Finished
۱۸:۳۰
Aleksandr Libatskii
۲
۳
Artem Denisov
Finished
۱۸:۳۵
Dmitry Bogdanov
۰
۱
Vladimir Eremin
inprogress
۱۹:۴۵
Vyacheslav Tsvetkov
۱
۲
Artem Denisov
inprogress
۱۹:۴۵
Evgeny Glazun
-
-
Yurii Merkushin
بازی شروع نشده است
۲۰:۰۵
Pavel Pinkovsky
-
-
Nikita Kurilchik
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Mikhail Gusev
-
-
Vadim Batalov
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Igor Matveev
-
-
Vadim Georgievich Evlampiev
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۵
Stanislav Mescheryakov
-
-
Nikita Sukharnikov
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Dmitriy Kugurushev
-
-
Mikhail Gusev
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
  World TT-CUP
Jedynak Damian
۲
۳
Kaczorek Marek
Finished
۰۰:۰۰
Martin Lepka
۰
۳
Tomas Krejci
Finished
۰۰:۲۰
Denis Benes
۳
۱
Krystof Prida
Finished
۰۰:۲۵
Jakub Nowak
۰
۳
Gola Blazej
Finished
۰۰:۳۰
Vojteh Shanc
۳
۱
Tomas Krejci
Finished
۰۰:۵۰
Jan Urbanek
۳
۱
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۵۵
Krzysztof Stala
۳
۰
Kaczorek Marek
Finished
۰۱:۰۰
Martin Boltik
۳
۰
Martin Lepka
Finished
۰۱:۲۰
Denis Benes
۰
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۱:۲۵
Matachowski Bartosz
۳
۲
Jedynak Damian
Finished
۰۱:۳۰
Vojteh Shanc
۳
۰
Martin Lepka
Finished
۰۱:۵۰
Krystof Prida
۰
۳
Jan Urbanek
Finished
۰۱:۵۵
Louis Lu
۲
۳
Shawn Chen
Finished
۰۲:۰۵
Martin Boltik
۲
۳
Tomas Krejci
Finished
۰۲:۲۰
Denis Benes
۲
۳
Krystof Prida
Finished
۰۲:۲۵
Shawn Chen
۳
۲
Abhishek Dhawan
Finished
۰۲:۳۵
Jan Urbanek
۲
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۲:۵۵
Louis Lu
۰
۳
Abhishek Dhawan
Finished
۰۳:۰۵
Maksymilian Milos
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۰۳:۳۰
Shaman Jain
۲
۳
Shawn Chen
Finished
۰۳:۳۵
Mariusz Koczyba
۲
۳
Adam Drzyzga
Finished
۰۳:۵۰
Jan Molenda
۰
۳
Jakub Lamperski
Finished
۰۴:۰۰
Louis Lu
۲
۳
Shaman Jain
Finished
۰۴:۰۵
Mariusz Adamus
۳
۲
Blazej Szczepanek
Finished
۰۴:۲۰
Maksymilian Milos
۲
۳
Jakub Lamperski
Finished
۰۴:۳۰
Abhishek Dhawan
۳
۰
Shaman Jain
Finished
۰۴:۳۵
Valois Kayque
۲
۳
Jan Molenda
Finished
۰۵:۰۰
Mariusz Koczyba
۱
۳
Mariusz Adamus
Finished
۰۵:۵۰
Jakub Lamperski
۲
۳
Valois Kayque
Finished
۰۶:۰۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Adam Drzyzga
Finished
۰۶:۲۰
Maksymilian Milos
۳
۰
Valois Kayque
Finished
۰۶:۳۰
Jan Molenda
۱
۳
Jakub Lamperski
Finished
۰۷:۰۰
Mariusz Koczyba
۱
۳
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۵۰
Valois Kayque
۰
۳
Jan Molenda
Finished
۰۸:۰۰
Adam Drzyzga
۱
۳
Mariusz Adamus
Finished
۰۸:۲۰
Maksymilian Milos
۳
۰
Jan Molenda
Finished
۰۸:۳۰
Mariusz Koczyba
۱
۳
Mariusz Adamus
Finished
۰۸:۵۰
Blazej Szczepanek
۳
۱
Adam Drzyzga
Finished
۰۹:۲۰
Bartek Wisniewski
۲
۳
Blazej Warpas
Finished
۰۹:۳۰
Emil Nowak
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۰:۰۰
Vincent Oberle
۳
۰
Mart Ojamaa
Finished
۱۰:۱۵
Sylwester Wloszek
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۱۰:۳۰
Madis Vaarpu
۳
۲
Ermo Veelain
Finished
۱۰:۴۵
Jaroslav Zamyslicky
۲
۳
Andrei Knazik
Finished
۱۰:۵۰
Bartek Wisniewski
۳
۰
Dawid Stapor
Finished
۱۱:۰۰
Salvador Aracil
۲
۳
Juan Lara
Finished
۱۱:۱۰
Vincent Oberle
۳
۱
Ermo Veelain
Finished
۱۱:۱۵
Jiri Celler
۳
۱
Zdenek Dusek
Finished
۱۱:۲۰
Jakub Jenicek
۳
۰
Suvorov Maxim
Finished
۱۱:۲۵
Adam Gdula
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۱۱:۳۰
Alberto Ibarra
۳
۱
Juan Lara
Finished
۱۱:۴۰
Mart Ojamaa
۳
۲
Madis Vaarpu
Finished
۱۱:۴۵
Jaroslav Zamyslicky
۳
۲
Zdenek Dusek
Finished
۱۱:۵۰
Robert Jamrich
۲
۳
Sochor Miroslav
Finished
۱۱:۵۵
Emil Nowak
۳
۲
Adam Gdula
Finished
۱۲:۰۰
Pedro J. Rocamora
۰
۳
Salvador Aracil
Finished
۱۲:۱۰
Vincent Oberle
۳
۰
Madis Vaarpu
Finished
۱۲:۱۵
Andrei Knazik
۳
۰
Jiri Celler
Finished
۱۲:۲۰
Jakub Jenicek
۲
۳
Sochor Miroslav
Finished
۱۲:۲۵
Bartek Wisniewski
۱
۳
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۳۰
Janusz Sokolowski
۳
۱
Michal Wolny
Finished
۱۲:۳۵
Alberto Ibarra
۱
۳
Salvador Aracil
Finished
۱۲:۴۰
Ermo Veelain
۲
۳
Mart Ojamaa
Finished
۱۲:۴۵
Jaroslav Zamyslicky
۳
۰
Jiri Celler
Finished
۱۲:۵۰
Suvorov Maxim
۱
۳
Robert Jamrich
Finished
۱۲:۵۵
Adam Gdula
۳
۱
Dawid Stapor
Finished
۱۳:۰۰
Dariusz Scigany
۲
۳
Maciej Lamer
Finished
۱۳:۰۵
Juan Lara
۳
۱
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۳:۱۰
Madis Vaarpu
۱
۳
Ermo Veelain
Finished
۱۳:۱۵
Zdenek Dusek
۳
۱
Andrei Knazik
Finished
۱۳:۲۰
Jakub Jenicek
۰
۳
Robert Jamrich
Finished
۱۳:۲۵
Emil Nowak
۳
۱
Blazej Warpas
Finished
۱۳:۳۰
Vincent Oberle
۳
۲
Mart Ojamaa
Finished
۱۳:۴۵
Jiri Celler
۱
۳
Zdenek Dusek
Finished
۱۳:۵۰
Sochor Miroslav
۲
۳
Suvorov Maxim
Finished
۱۳:۵۵
Bartek Wisniewski
۱
۳
Adam Gdula
Finished
۱۴:۰۰
Janusz Sokolowski
۲
۳
Maciej Lamer
Finished
۱۴:۰۵
Juan Lara
۳
۱
Salvador Aracil
Finished
۱۴:۱۰
Andrei Knazik
۳
۲
Jaroslav Zamyslicky
Finished
۱۴:۲۰
Jakub Jenicek
۱
۳
Suvorov Maxim
Finished
۱۴:۲۵
Mecik Patryk
۲
۳
Michal Wolny
Finished
۱۴:۳۵
Petr Libovicky
۲
۳
Michal Nemec
Finished
۱۴:۵۰
Sochor Miroslav
۳
۰
Robert Jamrich
Finished
۱۴:۵۵
Dawid Stapor
۳
۰
Blazej Warpas
Finished
۱۵:۰۰
Jan Knot
۳
۱
Svoboda Vladimir
Finished
۱۵:۲۰
Kolar Vlastimil
۲
۳
Marek Fabini
Finished
۱۵:۲۵
Bartek Wisniewski
۱
۳
Emil Nowak
Finished
۱۵:۳۰
Janusz Sokolowski
۱
۳
Mecik Patryk
Finished
۱۵:۳۵
Petr Libovicky
۳
۱
Svoboda Vladimir
Finished
۱۵:۵۰
Ruzicka Josef
۲
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۵:۵۵
Adam Gdula
۱
۳
Blazej Warpas
Finished
۱۶:۰۰
Michal Nemec
۰
۳
Jan Knot
Finished
۱۶:۲۰
Kolar Vlastimil
۰
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۱۶:۲۵
Sylwester Wloszek
۳
۰
Dawid Stapor
Finished
۱۶:۳۰
Dariusz Scigany
۳
۱
Michal Wolny
Finished
۱۶:۳۵
Petr Libovicky
۱
۳
Jan Knot
Finished
۱۶:۵۰
Svoboda Vladimir
۲
۳
Michal Nemec
Finished
۱۷:۲۰
Adam Gdula
۱
۳
Dawid Stapor
Finished
۱۷:۳۰
Dariusz Scigany
۳
۱
Mecik Patryk
Finished
۱۷:۳۵
Petr Kotrbaty
۳
۲
Marek Fabini
Finished
۱۷:۵۵
Petr Libovicky
۰
۳
Svoboda Vladimir
Finished
۱۷:۵۸
Sylwester Wloszek
۳
۱
Emil Nowak
Finished
۱۸:۰۰
Maciej Lamer
۳
۱
Michal Wolny
Finished
۱۸:۰۵
Ruzicka Josef
۳
۱
Kolar Vlastimil
Finished
۱۸:۲۵
Matachowski Bartosz
۳
۲
Jakub Nowak
Finished
۱۸:۳۰
Janusz Sokolowski
۱
۳
Dariusz Scigany
Finished
۱۸:۳۵
Andrei Knazik
۳
۱
Tomas Barsa
Finished
۱۸:۵۰
Petr Kotrbaty
۲
۳
Marek Fabini
Finished
۱۸:۵۵
Kaczorek Marek
۳
۲
Karol Guzy
Finished
۱۹:۰۰
Tomas Krejci
۳
۲
Jan Trefny
Finished
۱۹:۲۰
Tomas Flicek
۱
۳
Tomas Vorisek
Finished
۱۹:۲۵
Damian Bucko
۳
۲
Jakub Nowak
Finished
۱۹:۳۰
Mecik Patryk
۲
۳
Maciej Lamer
Finished
۱۹:۳۵
Gerhard Jozef Weiss
۲
۲
Le Lui
inprogress
۱۹:۴۵
Andrei Knazik
۳
۲
Jan Trefny
Finished
۱۹:۵۰
David Jicha
۱
۲
Tomas Beran
inprogress
۱۹:۵۵
Matachowski Bartosz
۰
۲
Karol Guzy
inprogress
۲۰:۰۰
Sander Taaber
-
-
Le Lui
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Tomas Barsa
-
-
Tomas Krejci
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۰
Tomas Flicek
-
-
Tomas Beran
بازی شروع نشده است
۲۰:۲۵
Elvis Libene
-
-
Gerhard Jozef Weiss
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Andrei Knazik
-
-
Tomas Krejci
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۰
Tomas Vorisek
-
-
David Jicha
بازی شروع نشده است
۲۰:۵۵
  Ukraine WIN CUP
Lubomir Sheshurak
۲
۳
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۰:۰۰
Nikolay Galynsky
۳
۱
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۰۰:۱۵
Lubomir Sheshurak
۲
۳
Kovalchuk Nazarii
Finished
۰۰:۳۰
Denys Scherbak
۲
۳
Nikolay Galynsky
Finished
۰۰:۴۵
Andrey Shamray
۰
۳
Valeriy Tatarinov
Finished
۰۱:۰۰
Artem Maksimenko
۱
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۰۱:۱۵
Valeriy Tatarinov
۱
۳
Kovalchuk Nazarii
Finished
۰۱:۳۰
Yuryi Shchepanskyi
۰
۳
Denys Scherbak
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Shamray
۰
۳
Lubomir Sheshurak
Finished
۰۲:۰۰
Artem Maksimenko
۰
۳
Nikolay Galynsky
Finished
۰۲:۱۵
Lebid Dmytro
۳
۰
Oleksandr Storozhenko
Finished
۰۲:۳۰
Artem Maksimenko
۳
۲
Denys Scherbak
Finished
۰۲:۴۵
Yevhenii Holoborodko
۳
۱
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۳:۰۰
Yuryi Shchepanskyi
۰
۳
Nikolay Galynsky
Finished
۰۳:۱۵
Lebid Dmytro
۳
۰
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۳:۳۰
Nikolay Galynsky
۳
۱
Denys Scherbak
Finished
۰۳:۴۵
Yevhenii Holoborodko
۳
۱
Oleksandr Storozhenko
Finished
۰۴:۰۰
Yuryi Shchepanskyi
۳
۱
Artem Maksimenko
Finished
۰۴:۱۵
Lebid Dmytro
۳
۲
Yevhenii Holoborodko
Finished
۰۴:۳۰
Roman Shtukovanyi
۲
۳
Oleksandr Storozhenko
Finished
۰۵:۰۰
Oleksandr Storozhenko
۳
۰
Lebid Dmytro
Finished
۰۵:۳۰
Roman Shtukovanyi
۲
۳
Yevhenii Holoborodko
Finished
۰۶:۰۰
Roman Shtukovanyi
۳
۲
Lebid Dmytro
Finished
۰۶:۳۰
Oleksandr Storozhenko
۳
۱
Yevhenii Holoborodko
Finished
۰۷:۰۰
Yevhenii Holoborodko
۳
۰
Lebid Dmytro
Finished
۰۷:۳۰
Oleksandr Storozhenko
۳
۰
Roman Shtukovanyi
Finished
۰۸:۰۰
Maksym Deynega
۱
۳
Sergey Zavinskiy
Finished
۱۰:۰۰
Sergey Zavinskiy
۳
۰
Maksym Deynega
Finished
۱۳:۰۰
Nikolay Galynsky
۲
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۱۴:۳۰
Kovalchuk Nazarii
۲
۳
Artem Maksimenko
Finished
۱۵:۰۰
Nikolay Galynsky
۰
۳
Artem Maksimenko
Finished
۱۵:۳۰
Kovalchuk Nazarii
۳
۲
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۱۶:۰۰
Serhii Chernayvskiy
۰
۳
Gennadiy Yurchenko
Finished
۱۶:۱۵
Nikolay Galynsky
۱
۳
Kovalchuk Nazarii
Finished
۱۶:۳۰
Bogdan Doroshenko
۰
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۱۶:۴۵
Artem Maksimenko
۰
۳
Yuryi Shchepanskyi
Finished
۱۷:۰۰
Serhii Chernayvskiy
۱
۳
Ruslan Lazebny
Finished
۱۷:۱۵
Yuryi Shchepanskyi
۳
۲
Nikolay Galynsky
Finished
۱۷:۳۰
Bogdan Doroshenko
۲
۳
Gennadiy Yurchenko
Finished
۱۷:۴۵
Artem Maksimenko
۳
۱
Kovalchuk Nazarii
Finished
۱۸:۰۰
Serhii Chernayvskiy
۱
۳
Bogdan Doroshenko
Finished
۱۸:۱۵
Artem Maksimenko
۳
۲
Nikolay Galynsky
Finished
۱۸:۳۰
Ruslan Lazebny
۳
۱
Gennadiy Yurchenko
Finished
۱۸:۴۵
Yuryi Shchepanskyi
۱
۳
Kovalchuk Nazarii
Finished
۱۹:۰۰
Gennadiy Yurchenko
۳
۱
Serhii Chernayvskiy
Finished
۱۹:۱۵
Kovalchuk Nazarii
۰
۳
Nikolay Galynsky
Finished
۱۹:۳۰
Ruslan Lazebny
۳
۰
Bogdan Doroshenko
Finished
۱۹:۴۵
Yuryi Shchepanskyi
۲
۱
Artem Maksimenko
inprogress
۲۰:۰۰
Ruslan Lazebny
۰
۰
Serhii Chernayvskiy
بازی شروع نشده است
۲۰:۱۵
Igor Sukovaty
-
-
Sergey Skachenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۳۰
Gennadiy Yurchenko
-
-
Bogdan Doroshenko
بازی شروع نشده است
۲۰:۴۵
Oleksii Metla
-
-
Vyacheslav Kovalenko
بازی شروع نشده است
۲۱:۰۰
  Belarus Liga Pro
Viktor Kozlov
۰
۳
Alexandr Koliatskii
Finished
۰۹:۰۰
Aleksandr Kazak
۱
۳
Viktor Kozlov
Finished
۱۰:۳۰
Ruslan Shafiev
۲
۳
Vitaly Lyalkov
Finished
۱۲:۲۰
Sergey Yarovoy
۲
۳
Sergei Arefev
Finished
۱۳:۰۰
Vitaly Lyalkov
۲
۳
Sergey Yarovoy
Finished
۱۳:۳۰
Sergei Arefev
۳
۱
Ruslan Shafiev
Finished
۱۴:۰۰
Ruslan Shafiev
۱
۳
Sergey Yarovoy
Finished
۱۴:۳۰
Vitaly Lyalkov
۳
۲
Sergei Arefev
Finished
۱۵:۰۰
Vladimir Murashko
۱
۳
Dmitrii Korol
Finished
۱۶:۳۰
Egor Vlasenko
۳
۱
Valentin Ranchenko
Finished
۱۷:۰۰
Valentin Ranchenko
۳
۰
Vladimir Murashko
Finished
۱۸:۰۰
Vladimir Murashko
۲
۳
Egor Vlasenko
Finished
۱۸:۳۰
Dmitrii Korol
۳
۱
Valentin Ranchenko
Finished
۱۹:۰۰
  Ukraine Ukraine Win Cup Women
Yaroslava Lesnaya
۳
۲
Taranik Elena
Finished
۱۰:۱۵
Anastasiya Postol
۳
۲
Taranik Elena
Finished
۱۰:۴۵
Anastasiya Postol
۱
۳
Yaroslava Lesnaya
Finished
۱۱:۴۵
Taranik Elena
۰
۳
Yaroslava Lesnaya
Finished
۱۳:۱۵
Taranik Elena
۳
۰
Anastasiya Postol
Finished
۱۳:۴۵
Yaroslava Lesnaya
۳
۱
Anastasiya Postol
Finished
۱۴:۴۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید